บริการช่วยเหลือด้านองค์กร

กลุ่ม บริษัท M & M

สนับสนุน บริษัท ญี่ปุ่นเข้าสู่อาเซียน

 

M&M CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD.

……….● นักพัฒนาโครงการพัฒนา
……….● ดำเนินธุรกิจกับ บริษัท ต่างชาติ , สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
……….● การวางแผนโครงการ. การออกแบบการกำกับดูแล

การพัฒนาโครงการด้านมนุษยธรรมในอาเซียน

1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
……….● ทางด่วน, รถไฟใต้ดิน, โมโนเรล รถไฟความเร็วสูง
……….● ระบบไฟฟ้า , น้ำประปา

2 การสนับสนุนด้านการศึกษา
……….● มหาวิทยาลัยนานานชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ
……….● โรงเรียนนานาชาติ

3 การสนับสนุนด้านการแพทย์
……….● โรงพยาบาล คลินิก ฯลฯ

4 ที่พักอาศัย
……….● บ้านพักอาศัย
…………..(ให้เช่าที่อยู่อาศัย)
……….● คอนโดมิเนี่ยม

5 การเกษตรและการประมง
………● โครงการฟาร์ม
…………..(ปรับปรุงคุณภาพอาหาร และผลผลิต)
………● บริการจัดการตลาดรูปแบบตลาดญี่ปุ่น

6 การพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ท
………● ศูนย์การค้า
………● สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

 

เนื้อหา การบริการ