กลุ่มเรา

 

 

กลุ่มธุรกิจ

………………………………………………1 ฝ่ายเทคโนโลยี
………………………………………………● การออกแบบและการวางแผนการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์

………………………………………………2 สำนักงานใหญ่ในเมือง
………………………………………………● สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
………………………………………………● การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์

………………………………………………3 ที่พักอาศัย
………………………………………………● การพัฒนาคอนโดมิเนียม
………………………………………………● การตลาด การขาย

………………………………………………4 โครงการด้านดูแลสุขภาพ
………………………………………………● ศูนย์ดูแลด้านสุขภาพ
………………………………………………● การออกแบบและการวางแผน โรงแรม รีสอร์ท อื่นๆ

………………………………………………5 ธุรกิจระหว่างประเทศ
………………………………………………● การพำนักระยะยาวในต่างประเทศ
………………………………………………● การพัฒนารีสอร์ท โรงแรม
………………………………………………● สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ
………………………………………………(ถนน ทางรถไฟสิ่งอำนวยความสะดวก อื่นๆ)

………………………………………………6 ธุรกิจการค้า (ระหว่างประเทศ)