การพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าย่านมักกะสัน

มักกะสันซึ่งเป็นที่ต้องการของการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เป็นการเชื่อมกรุงเทพฯกับสนามบินสุวรรณภูมิและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพชรบุรีเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมาจากสนามบินไปยังสถานี Airport Rail Link สถานีมักกะสัน ซึ่งเชื่อมโยงใจกลางเมือง แต่เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่บริเวณสถานีมักกะสันที่ถูกหยุดชะงักเป็นเวลานานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาข้อมูลล่าสุดมาถึงว่ารัฐบาลกำลังจะเริ่มเคลื่อนย้าย เนื้อที่ประมาณ 497 ไร่ นั้นหมายถึงว่าใหญ่ กว่าเทอร์มินอล 21 อโศก ประมาณ 20 ถึง 30 เท่ามูลค่าโครงการคาดการณ์ว่าประมาณ 100 พันล้านบาท ตามแผนสูตรในปี 2005, 99 ชั้นตึกแฝดและการก่อสร้างของพันของหน่วยงานของโรงแรมและคอนโดมิเนียมมีการวางแผน แต่ตามล่าสุด 2016 แนวคิดแนวคิดการจราจรติดขัดอย่างจริงจังและมลพิษทางอากาศจะถูกตัดออกเป็นที่คาดว่าการพัฒนาจะเป็น เป็นอิสระจากอาคารสูงรวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมาตรการเพื่อบรรเทาความแออัด ขณะนี้รัฐบาลกำลังประสานโครงการนี้ในรูปแบบ PPP และมีข่าวลือว่าการคัดเลือก บริษัท เอกชนจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยปกติแล้ว บริษัท ใหญ่ (กลางกลุ่มซีพีกลุ่มทีซีซีแลนด์ ฯลฯ ) มีแนวโน้มที่จะได้รับการคัดเลือกจากความสำเร็จที่ผ่านมาและความรู้ แต่ในการพิจารณาของเชื่อมั่นทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ของการรอคอยสำหรับรายการที่สำคัญ ไม่สามารถปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในการเชื่อมต่อสนามบินและใจกลางเมืองของกรุงเทพฯจะเป็นที่แน่ชัดว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่สำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หากพัฒนาขึ้น

โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ

โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติแผนการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อท่าอากาศยานหลัก 3 แห่งในประเทศไทยได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ,สนามบินดอนเมืองและสนามบินอู่ตะเภาทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีระยะทางรวมทั้งหมด 220 กม. และแผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์อีสเทิร์นซีบอร์ด(EEC Economic Economic Corridor)ที่มุ่งเน้นการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการ PPP (โครงการภาครัฐและเอกชน) ระยะเวลาทั้งสิ้น 50 ปี (โดยแบ่งเป็นการออกแบบและก่อสร้าง 5 ปี ระยะเวลาดำเนินการ 45 ปีตามแผนงาน) รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรคที่ดินและรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะรับผิดชอบเกี่ยวการก่อสร้างทางรถไฟ / จัดการและพัฒนาไปตามทางรถไฟ ในปีพ.ศ.2566 จะมีงบประมาณรวม โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น ประมาณ 123 พันล้านบาท  การพัฒนาทางรถไฟใหม่ ①ส่วนต่อขยายการเชื่อมโยงทางรถไฟยกระดับที่มีอยู่เดิม(รวมระยะทาง 28 กิโลเมตรความเร็วสูงสุด 160 กม.) ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสถานีพญาไทในกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ②สนามบินดอนเมือง – สถานีพญาไท (รวมระยะทาง 21 กม.ความเร็วสูงสุด…